سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

برهمه ما واجب است که ورزش رادرتمام زمینه ها جدی بگیریم (مقام معظم رهبری)

 

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تامین شادابی و سلامتی جسم و روح ونیز شاخص اصلی اجتماعی وفرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد وبر همین اساس نه تنها یک روز بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد . (روز ورزش وهفته تربیت بدنی مبارک باد ٢۶مهر الی ٢آبان )

 

حال و هوای هفته تربیت بدنی در مدرسه رحمت