سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

تمرینات  مربوط به آمادگی جسمانی امتحانات ترم اول

 انعطاف پذیری (نشستن و رسیدن)

هدف : کشش عضلات خلفی ران و عضلات پشت

 

 

دویدن 540 متر

هدف:  استقامت قلب و عروق