سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

دانش آموزان عزیز و تلاشگر

بدینوسیله از تلاش و زحمات شماعزیز ان كمال تشكر را داشته ، امید است با استعانت از خداوند متعال در همه امور موفق و موید باشید.