سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

مرحله اول طرح مدام  در روز 21 آذر  96 در دبیرستان رحمت اجرا شد.

طرح مدام چیست؟

مدام یعنی : مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه


بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش آموزان اداره امور مدرسه را بر

 عهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند. 

هدف از انجام این طرح:

آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه

 مسئولیت پذیری، و شرکت و هم فکری در حل مشکلات

 این طرح در همه ي مدارس استان / شهرستان ها و...اجرا مي گردد.

در این طرح:

دانش آموزان تدریس دروس را در کلاس بر عهده دارند.

همچنین امور مربوط به مدیریت را هم انجام می دهند.

طبیعتا در بدو ورود به محیط جدید بچه ها دوست دارند شرایط محیط را بشناسند،

آگاه از شرایط و قوانین محیط بشوند. ما احساس می کنیم پایه اولی هایمان که از

 ابتدایی به راهنمایی می آیند با یک افتی مواجه می شوند. لذا تصمیم گرفتیم که

در مدارس یک روز قبل مدیر مدرسه، معلمان  شرایط را توضیح دهند و تفاوتها را

بیان کنند. با این هدف کار را شروع کردیم و کارآمد بوده و طرح مورد استقبال واقع

 شده است.

یکی از مهمترین تغییراتی که دانش آموزان راهنمایی به نسبت ابتدایی با آن روبرو

هستند، تغییر کار با چند معلم به جای یک معلم است. برای اخت شدن دانش آموز

با این مسئله چه حرکتی صورت گرفته است؟

بله در مقطع راهنمایی تعداد معلمان افزایش پیدا می کند و همینطور با تعدد کتاب

مواجه هستیم. ما سعی کرده ایم این تغییرات را در قالب همین جشن جوانه ها

برای دانش آموز توضیح دهیم و شرایط را بیان کنیم.

طرحی به نام مدام در مقطع راهنمایی انجام می شود. در این طرح دانش آموزان

 بعضی مسئولیتهای مدرسه خودشان را بر عهده ی گیرند و در کارها مشارکت می کنند.

آنچه در گذشته شاهدش بوده ایم این است که وقتی در مقاطع تحصیلی دیگر مثل

 دبیرستان طرح انجام می شده، آنچنان که باید جدی گرفته نمی شده است،

چه کاری صورت گرفته تا این مسئله رفع شود؟

طرح مدام سال دوم اجرایش را در مقطع راهنمایی می گذراند. سعی کرده ایم این

 طرح را نظام مند کنیم چون در گذشته که در مقاطعی بعضا انجام می شده است،

 حالت نمادین داشته و ما سعی کرده ایم این مسئله را رفع کنیم.

اصل این برنامه مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه است. قرار است دانش آموزان

 در اداره کلاسهای درس، در مراسمهای مختلف و پروژه های در حال انجام کمک کنند؛

 اگر لازم شد درس بدهند یا کمک یار خدمتگذار مدرسه باشند. ما سعی کرده ایم اهمیت

 و ضرورت این طرح را برای مدیران جا بیندازیم؛ اگر آنها اهمیت این کار را درک کنند دیگر

به آن به عنوان یک کار نمادین نگاه نمی کنند و به دنبال این نیستند که آن را فقط فیلمی

 کنند تا نمایش بدهند بلکه به صورت مستمر به اجرای آن می پردازند.

دانش آموزان در حقیقت قرار است به واسطه این برنامه مهارتهای زندگی را بیاموزند.

 ما سعی کرده ایم مدیران را آموزش دهیم و برای این طرح دستورالعمل و محتوا -

 به طور مثال یک DVD- طراحی کرده ایم. ما در نتیجه سعی می کنیم که کادر آموزشی

 را به این باور برسانیم که دانش آموزان می توانند ایفای نقش کنند.

ما برای این حرکت یک فلسفه نظری داریم و این یک دریافت جدید در قلمرو

دانش آموزان است.