سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

 

 

 

توصيه هاي انتخاب رشته

انتخاب رشته دبيرستان يکي از مهم ترين تصميم هايي است که دانش آموزان و اولياي آنان بايد اتخاذ کنند. به عبارت ديگر شايد بتوان آن را مهم ترين تصميم دانش آموزان در دوران تحصيل دانست.
 انتخاب يک رشته دبيرستاني مناسب و متناسب با علايق، توانايي و استعدادهاي دانش آموز، مي تواند بر کيفيت زندگي آن ها در آينده تأثير بسيار مثبتي بگذارد چرا که بسياري از تصميم هايي که فرد در آينده خواهد گرفت و بسياري از انتخاب هايي که در آينده خواهد داشت، به صورت مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير رشته دبيرستاني وي خواهد بود.

 

ملاک هاي انتخاب رشته دبيرستان

1 -شناخت شخصي: مهم ترين مسئله در انتخاب رشته در دبيرستان، شناخت توانايي هاي شخصي است. به طور مثال، دانش آموزي که توانايي بالاتري در درک درس هاي مفهومي و استدلالي دارد، طبيعتاً مي تواند در رشته رياضي موفق تر ظاهر شود. همچنين دانش آموزي که توانايي علمي مشخصي در دروس تخصصي تجربي يعني دروس زيست شناسي دارد، مي تواند در رشته تجربي موفق تر باشد و در نهايت شخصي که بر دروس علوم انساني و مسايل مربوط به آن اشراف بيشتري دارد، مي تواند در رشته علوم انساني موفق تر ظاهر شود.

2 -شناخت بازار کار: يکي از مواردي که مي تواند در انتخاب صحيح رشته تحصيلي به شما کمک کند و زمينه ساز موفقيت هاي علمي و شغلي آينده شما باشد، شناخت بازار کار مربوط به رشته هاي دانشگاهي مرتبط با رشته تحصيلي در دانشگاه است. مطالعه در اين زمينه و مشورت کردن با دانش آموختگان رشته هاي مربوطه به شما در انتخاب درست کمک مي کند.

3 -توجه به ظرفيت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در خصوص رشته هاي دانشگاهي: در برخي از رشته ها مانند پزشکي با توجه به ظرفيت کم دانشگاه ها در پذيرش دانشجو و استقبال زياد داوطلبان کنکور از آن، شرايط و امکان قبولي در اين گونه از رشته ها سخت تر از رشته هاي ديگر است. اين نکته براي انتخاب رشته، مهم است و قابل چشم پوشي نيست.

4 -مشاوره با افراد متخصص: يکي از موثرترين راهکارها براي انتخاب درست رشته دردبيرستان، مشاوره با متخصصان و مشاوران در اين زمينه است. از جمله افرادي که مي توانند به شما کمک شاياني کنند، دانش آموختگان دانشگاهي هستند که اطلاعات جامعي درباره رشته هاي دانشگاهي، بازار کار مربوط به آن و شرايط تحصيلي در دانشگاه هاي کشور در رشته مرتبط با خود را به شما خواهند داد.

 

ویژگی های دانش آموزان رشته علوم انساني

1-قدرت تجزيه، تحليل و درک بالاي مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي يا فرهنگي

2 -علاقه مندي به بررسي مسائل و روابط فردي، خانوادگي و اجتماعي

3 -علاقه مندي به مسائل تاريخي و مطالعه جغرافيا

4 -علاقه به کار در محيط هاي دادگاه، آموزشي، کلينيک هاي روان شناسي

5 -علاقه به مطالعه در زمينه مسائل ديني، مذهبي و عرفاني

6 -علاقه به ادبيات فارسي، نويسندگي، شعر و ...

7 -علاقه مندي به مسائل فلسفي و درک مباحث منطق

8 -داشتن حافظه قوي و توانايي به خاطر سپردن وقايع، نام ها و ... .

9 -داشتن مهارت هاي کلامي بالا و علاقه به بحث و گفت و گو

 

ویژگی های دانش آموزان رشته علوم تجربي

1 -علاقه مندي به کارکرد اندام هاي بدن انسان يا مسائل مربوط به طبيعت

2 -علاقه مندي به يافتن درمان براي بيماري ها و حل مشکلات پزشکي

3 -پايه قوي در دروس زيست شناسي، شيمي، فيزيک و زمين شناسي(علوم تجربي)

4 -علاقه مندي به محيط طبيعي و کشف روابط و قوانين محيط زندگي

5 -علاقه به کار در محيط هاي بيمارستاني، پزشکي، آزمايشگاهي يا کشاورزي

6 -توانايي درک و به خاطر سپردن طبقه بندي ها و زنجيره ها

 

ویژگی های دانش آموزان رشته رياضي فيزيک:

1 -قدرت تجزيه و تحليل و درک و فهم بالا در دروس رياضي، فيزيک و شيمي

2 -علاقه و پشتکار در زمينه حل مسائل پيچيده و وقت گير

3 -علاقه به کشف حقايق در علوم فيزيک و شيمي

4 -توانايي درک فضايي و هندسي

5 -علاقه به کار در محيط هاي کارگاهي و مهندسي

6 -توانايي درک و به خاطر سپاري فرمول ها وجداول

 

 

انتخاب رشته پایه نهم
طبق شیوه‌نامه هدایت تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانش‌آموز در هدایت تحصیلی 35 امتیاز دارد.  (از 100 امتیاز اولویت بندی) که به شکل زیر خواهد بود:

الف) کسب حداقل نمره مرتبط با هر رشته
ورود به هریک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می‌باشد.
به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب 1 و نهم با ضریب 3) برای رشته‌ها سایر عوامل و ملاک‌های هدایت تحصیلی آن دانش‌آموز در تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی بی‌اثر خواهد بود و اولین شرط کسب رشته به دست آوردن حداقل نمره است.
توضیح: یعنی اگر دانش‌آموز میانگین لازم را کسب نکند بقیه امتیازها ( 10 امتیاز نظر دانش‌آموز-  30 امتیاز آزمون مشاوره‌ای- 10 امتیاز نظر دبیر- 5 امتیاز نظر والدین-  10 امتیاز نظر مشاور) بررسی نمی‌شود.
 ورود به رشته ریاضی
"‌میانگین نمرات پایه هفتم، هشتم و نهم دانش‌آموز‌"
درس ریاضی 14
درس علوم  13
 ورود به رشته علوم تجربی
درس ریاضی 13
درس علوم 14

ورود به رشته علوم انسانی
درس زبان و ادبیات فارسی 14
درس مطالعات اجتماعی 13
درس عربی 12
 ورود به فنی حرفه‌ای ( صنعت و هنر)
درس ریاضی و علوم 10
درس فناوری و هنر 12
ورود به فنی و حرفه‌ای (خدمات)
درس ریاضی 10
درس فناوری و هنر 12

 ورود به فنی و حرفه‌ای (‌کشاورزی)
درس علوم 10
درس فناوری و هنر 12
ورود به کارودانش (صنعت)
درس ریاضی و هنر 10
درس فناوری 12
ورود به کارودانش (‌خدمات و هنر)
درس ریاضی 10
درس فناوری و هنر 12
 ورود به کارودانش (کشاورزی)
درس علوم و هنر 10
درس فناوری 12

مثال: اگر دانش‌آموزی میانگین نمره ریاضی‌اش 13 شود رشته علوم و ریاضی را کسب نکرده است.
ب) تأثیر نمرات تمام دروس متوسطه اول:
تأثیر تمامی نمرات متوسطه دوره اول دانش‌آموز با ضرایب اختصاصی هر یک از آن‌ها در زمینه‌ها و رشته‌های تحصیلی بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه‌های هفتم، هشتم و نهم صورت می‌گیرد و در سیستم ثبت می‌شود.
 انتخاب رشته نهم
نحوه محاسبه حداقل نمره کسب رشته‌ها
حداقل نمره در هر رشته در پیام بالا نوشته شده است و نحوه محاسبه نمره بدین صورت خواهد بود:
نمره پایه هفتم با ضریب 1
نمره پایه هشتم با ضریب 1
نمره پایه نهم با ضریب 3
یادآوری:
نمره پایانی خرداد ماه ( نمره برگه امتحانی) ملاک خواهد بود و نمرات مستمر و پایانی اول محاسبه نمی‌شود.
مثال: اگر دانش‌آموزی نمرات زیر را در درس ریاضی بدست بیاورد نمره ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟
سال هفتم 16
سال هشتم 14
سال نهم 10
 محاسبه:
سال هفتم ضربدر 1
سال هشتم ضربدر 1
سال نهم ضربدر 3
و نمره 16 و 14 و 30 جمع می‌شوند و بر ضریب 5 تقسیم خواهد شد که نمره 12 بدست می‌آید.

 

نقش ارزش ها در انتخاب رشته و شغل

چرا باید ارزش های خودتان را بشناسید؟

نظام ارزشی همان کششها و گرایش هایی است که انتخاب های فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و در هر لحظه ای با آن تصمیم می گیرد.
یکی از این انتخاب ها که تاثیر بسیار مهمی نیز در زندگی ما دارد انتخاب رشته تحصیلی و حرفه ای است.
به عنوان مثال فردی که می خواهد رشته پزشکی را انتخاب کند اما ارزش های مادی در او قوی تر از ارزشهای علمی و مذهبی و یا اجتماعی است انتخاب درستی نکرده است.

انواع نظام های ارزشی
آلپورت شش نظام ارزشی اساسی را تعیین می کند. به عقیده وی تمام انسان های دنیا از این شش نظام استفاده می کنند و هیچ انسانی از این شش نظام خارج نیست،به نظر آلپورت ارزش ها عمیق ترین علایق و انگیزش های ما را نمایش می دهند،او بر این عقیده بود که هر فردی به درجاتی واجد یکی از این شش نظام ارزشی است