سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

 تکنیک های تحصیلی " ضربدر و منها "

 

شما سر جلسه آزمون عموما با سه گروه سوال مواجه خواهید شد.

 سوالی که توانایی پاسخ دادن آن را ندارید ( علامت ضربدر بزنید )

 سوالی که توانایی پاسخ آن را دارید ، اما وقتگیر است ( علامت منها بزنید )

 سوالی که توانایی پاسخ دادن آن را دارید.

زمانی که شما به سوالات آسان هر درس پاسخ دادید ، میتوانید به سراغ سوالاتی که توانایی پاسخ دادن آنها را داشتید اما وقتگیر بودند و با علامت منها ( _ ) مشخص کرده اید بروید و به آنها پاسخ بدهید ...

 فواید این تکنیک:

 اول اینکه شما به راحتی با این تکنیک میتوانید " مدیریت زمان " داشته باشید.

 دوم اینکه فرصت میکنید به تمام سوالات آسان و راحت جواب بدید.