سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

    طرح مدام یعنی : مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه


بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش آموزان اداره امور مدرسه را بر عهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند.  .

اين طرح مشاركت دانش آموزان را در اداره ي دبیرستان نشان مي دهد و به طور عملي دانش آموزان مديريت كلاس هاي آموزشي را برعهده مي گيرند. اين طرح توانايي دانش آموزان را در اداره امور مديريت و به نوعي در اجتماع بيان مي كند. طرح مدام نشانه ي توانايي نسل فعلي ما براي اداره كشور در آينده است.                                                                                                                         اهداف طرح مدام:

 -  تقویت روحیه مشارکت وهمکاری در دانش آموزان-تقویت روحیه خودباوری واعتمادبه نفس ومسئولیت پذیری دردانش آموزان

- کمک وهمکاری دراجرای برنامه های مختلف

 -  تسریع دربه نتیجه رسیدن برنامه های آموزشگاهها بامشارکت عملی دانش آموزان

- ارتقای طرزتفکردانش آموزان بااین باورکه ما  می توانیم- شناسائی استعدادها وتوانمندیهای

بالقوه دانش آموزان وتقویت خلاقیت درآنهاو..... درجهت تقویت حس مسئولیت پذیری درجامعه