سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

شورای دبیران آذر ماه

توضیحات خانم رجایی مدیریت دبیرستان در مورد مدیریت تعالی

مباحث مربوط به هدایت تحصیلی توسط سرکار خانم حسنی مشاور دبیرستان

آشنایی با تدریس معکوس توسط خانم ها افشاری ، لاله عرفانیان و مینا عرفانیان


و نشست کار گروه های آموزشی