سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

 دانش آموزان عزیز
یکتا اسحاق زاده و نازگل پوری
کسب رتبه در مسابقات شنا مدراس ناحیه 3 مشهد
را به شما تبریک می گوییم.