سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

قابل توجه دانش آموزان عزیز

کتاب (چاشنی های آدم بودن)  جهت مطالعه معرفی می گردد.

آزمون روز چهارشنبه 30 آبان  ساعت 9 صبح در مدرسه برگزار میگردد.