سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

دانش آموزان عزیز
هانیه هاشم زاده و دیانا محسنی ( پایه هشتم)
راهیابی شما به مرحله قطبی مسابقات جشنواره خوارزمی
در رشته تحقیق و پژوهش
را به شما تبریک میگوییم.