سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها

پرسش وپاسخ ویژه هدایت تحصیلی


1-سوال
آیا محتوا و تعداد سوالات آزمون رغبت و توانایی پایه نهم نسبت،به سال گذشته تغییر کرده و یا بیشتر شده است ?

پاسخ
در برخی موارد آری و اصلاحات جزئي داشته است و در مواردی غلط املایی آن رفع گردیده است و  تغییرات خیلی کلی نمیباشد .

 

2-سوال
آیا کلیه دبیران مدرسه فرم نظر خواهی داده شود ? حتی دبیر ورزش و آمادگی دفاعی ?

پاسخ
فرم نظر خواهی به تمامی دبیران ارائه شود حتی دبیر ورزش

 

3-سوال
آیا نمره نظر خواهی دبیران باید،مضرب زوج (2-4-6-8-10) باشد ?یا عدد فرد نیز در سامانه میتوان وارد کرد ?

پاسخ
خیر. عدد فرد نیز در سامانه میتواند وجود داشته باشد .
البته سیستم محاسبه میکند از یک تا ده

 

4-سوال

منظور از نمراه حد نصاب ادبیات برای رشته علوم انسانی چیست ?

پاسخ

میانگین نمرات همه دروس ادبیات (املا ، نگارش، فارسی .

 

5-سوال

حد نصاب نمره چهارده در درس ادبیات برای رشته علوم انسانی هر کدام از دروس ادبیات ( املا ، نگارش ، ادبیات )
است یا میانگین دروس ادبیات. ?

پاسخ

میانگین دروس ادبیات مد نظر می باشد .
پایه هفتم با ضريب یک
پایه هشتم با ضريب یک
پایه نهم با ضريب سه

 

6-سوال
برخی از اولیا و یا دانش آموزان در تکمیل فرم نظر خواهی اصرار دارند و فقط از دوازده رشته فقط چند رشته را به اولویت انتخاب میکنند ، و بقیه را خالی میگذارند ، آیا سامانه همگام جای خالی را قبول می کند ?
و از پنج امتیاز اولیا و ده امتیاز دانش آموز سامانه همگام چگونه محاسبه میکند ?

پاسخ
توصیه میگردد حتما حتما تمام اولویت ها تکمیل گردد .
سامانه امتیاز را صفر محاسبه میکند

 

7-سوال
فرم نظر خواهی اولیا پنج امتیاز دارد چنانچه هر دوازده مورد به ترتیب انتخاب گردد. محاسبه امتیاز پنج چگونه است ?
سامانه همگام چگونه محاسبه میکند ?

پاسخ

سیستم سامانه همگام  بصورت اعشاری محاسبه میکند

 

8-سوال
در فرم نظر خواهی دانش آموز و مشاور برای دوازده انتخاب چگونگی امتیاز دهی ده امتیاز صورت میپذیرد ?

پاسخ
سیستم این امتیاز را محاسبه میکند و با توجه به ده امتیاز و دوازده انتخاب نسلت گرفته میشود

 

9-سوال
بعد از ثبت فرم نظر خواهی : دبیران ، اولیا ، دانش آموزان و مشاور در سامانه همگام قابلیت اصلاح مجدد را برای افراد در سامانه برای امسال وجود دارد?
پاسخ
در صورت ثبت نهایی خیر امکان اصلاح وجود ندارد .
توصیه میگردد بادقت و بررسی درست تکمیل گردد

 

10-سوال

زمان ورود. فرم نظر خواهی دبیران اولیا و مشاوران و دانش آموزان تا چه تاریخی پیش بینی شده است ?
پاسخ
تا پایان بهمن ماه

فعلا در مورد تمدید تصمیمی صورت نگرفته است .

 

11-سوال

ملاک ثبت نام دانش آموزان امسال در مدارس پایه دهم ، فرم شش است یا فرم هفت ?
پاسخ
 در دست بررسی می باشد ولی احتمالا تجمیع می گردد .

 

12-سوال

آیا امکان این وجود دارد بخاطر شرایط خاص اینترنت ، اطلاع رسانی ، برگزاری آزمون ، فرم مشاوران و دبیران دیرتر و یا با وقت بیشتری تکمیل گردد .
پاسخ
خیر
بخاطر داشته باشیم ، هدف از آزمون جمع آوری داده نمی باشد و می بایست از داده های بصورت کیفی. استفاده شود پس امکان این کار وجود ندارد .