سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود کاربران

قابل توجه دانش آموزان عزيز، 

نام کاربری:کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

کلمه عبور : کد ملی دانش آموز به طور کامل ( همراه با صفر اول)

میباشد.

 سایت های مفید


 

 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها
اسامی دانش آموزان منتخب
در مرحله اول المپیاد علوم تجربی
دبیرستان رحمت 97-96
ردیفنام و نام خانوادگی المپیاد درس پایه
1انوشه آشناگرعلومهفتم
2مبینا بشارتی رادعلومهفتم
3دلارام دلاورعلومهفتم
4آیناز رضائیعلومهفتم
5مهسا زهدیعلومهفتم
6فاطمه سلطان احمدیعلومهفتم
7آیدا شایان فرعلومهفتم
8زهرا شیخ پورقاسمی نیاعلومهفتم
9یکتا صاحبی فرجی کاریعلومهفتم
10یاسمینا غزنوی فردعلومهفتم
11آنیتا لطفعلی ایعلومهفتم
12نگین محدث خراسانیعلومهفتم
13نازنین مسیح آبادیعلومهفتم
14سیده مهشید ناظریعلومهفتم
15صوفیا یوسفی خورشبریعلومهفتم
1آیناز اعلمی آبکوهعلومهشتم
2عسل تقویعلومهشتم
3مائده تقی زادهعلومهشتم
4یگانه خانلرمشهدیعلومهشتم
5شادلین خبازیعلومهشتم
6سایه دائمی شیرعلیزادهعلومهشتم
7آیلین ساقیعلومهشتم
8بهاره شیرازیعلومهشتم
9نیکا عنبرانیعلومهشتم
10مهرناز فاطمیعلومهشتم
11عالیه قاسم آبادیعلومهشتم
1مبینا اکبرپورگلعلومنهم
2شیوا امیریعلومنهم
3آیناز امینیعلومنهم
4صبا اوستادعلومنهم
5نیلوفر بخشی ازغندیعلومنهم
6سورینا پورعطارعلومنهم
7نازنین پورعلی حسین آبادعلومنهم
8هلیا جلیلی نخودیانعلومنهم
9ترانه حسین خواهعلومنهم
10آذین زابل عباسیعلومنهم
11حنانه سمارغنجعلومنهم
12رز شایگیعلومنهم
13مبینا شهپریعلومنهم
14درسا صادق اقبالیعلومنهم
15زهرا صمیمیعلومنهم
16پگاه ضیائی مشهدیعلومنهم
17مریم عباسپورعلومنهم
18زهراسادات ماریانیعلومنهم
19یاسمن محمدزاده مقدمعلومنهم
20ملینا محمدنژادعلومنهم
21یکتا معماریانعلومنهم
22مهلا مهدیزادهعلومنهم
23شقایق میهن یارعلومنهم
24سحر نجفی ثانیعلومنهم
25زهرا ندافعلومنهم
26مرجان نداف شرقعلومنهم